©2019 Peim.  Avís legal.
Avís legal.


Identificació del titular

El titular del lloc web http://Peim.es és Luis Herrero Ramón (en endavant PEIM), treballador autònom espanyol amb NIF 48413064L, amb domicili social al carrer Crist del Consol 22, l'Eliana, València, Espanya. < br> Pots contactar amb nosaltres a través de l'email [email protected]


Objecte de l'Avís Legal:

L'avís Legal regula les condicions, l'accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels Usuaris.


Propietat intel·lectual:

La informació i els continguts que es recullen en el present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de PEIM i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per PEIM. L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.


Exclusió de garanties i responsabilitat:

PEIM no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


Modificacions:

PEIM es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.


Vincles a Tercers:

En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l'Usuari passarà a estar regit pels Termes d'Ús i Política de Privacitat del nou lloc. PEIM no serà responsable ni tindrà obligació legal per l'ús d'aquests llocs.


Generalitats:

PEIM no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. PEIM, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. PEIM no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.


Legislació aplicable i jurisdicció:

Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de València. La Llei aplicable serà l'espanyola.


A València el 15 d'abril de el 2019.